„Całym Życiem” – Harcerski Dzień Skupienia

Wielki Post to dobry czas na to aby coś zmienić w swoim życiu!
Podejmij wyzwanie, zatrzymaj się i odkryj w sobie
Zapraszamy wszystkich harcerzy z organizacji skautowych – ZHP, ZHR, Skauci Europy – połączmy siły, by stworzyć razem coś dobrego.

Całym Życiem – Harcerski Dzień Skupienia
Termin: 8 kwietnia 2017, godz. 9:45-16:30

Zgłoszenia i wpłaty: do 3 kwietnia 2017r., na adres: m.krzeminska16@gmail.com (imię, nazwisko, środowisko, wiek)

Koszt: 10 zł ( w cenie zupa, poczęstunek, znaczek pamiątkowy, materiały programowe).

Wysyłamy na konto w tytule wpisując SKŁADKA ZADANIOWA-DZIEŃ SKUPIENIA- IMIĘ I NAZWISKO
Dane do przelewu:
Hufiec ZHP Szczecin-Dąbie
ul. Wzgórze 1,
70-776 Szczecin

Konto nr 27 1060 0076 0000 3200 0079 0672 w BPH SA w Szczecinie

W przypadku osób niepełnoletnich należy mieć ze sobą zgodę opiekuna prawnego.

Program:
9:45 – zbiórka przed katedrą
10:00-10:30 Poznajmy się!
10:30-11:10 Kto jest moim bohaterem?
11:10-11:45 Dobro na krańcu świata
11:45-12:00 Nabierzmy sił (krótka przerwa z poczęstunkiem)
12:00-12:40 Czuwając każdego dnia
12:40-13.30 Msza święta
13:30-14:10 Coś dla ciała (przerwa obiadowa)
14:10-14:40 Wielkopostny Challange – słów kilka o stawaniu się lepszym
14:40-15:00 Przejście do domu Sióstr Misjonarek Miłości
15:00-15:30 Spotkanie u Źródeł
15:30-16:30 Służba? Podejmij wyzwanie!

Czuwaj!
pwd. Małgorzata Krzemińska