Zakończyliśmy realizację programu „Społecznik 2018” – programu Urzędu Marszałkowskiego

Za nami miesiąc wytężonej harcerskiej pracy pod hasłem „Społecznika 2018”. Pora na podsumowanie.

W dniach 1 czerwca – 3 lipca 2018 r. Hufiec Szczecin-Dąbie realizował projekt „Sprawności na całe życie”, będący zadaniem publicznym finansowanym ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat Honorowy nad naszym działaniem objął również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Instruktorzy-wolontariusze Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowali 4 warsztaty, podczas których 63 osoby w wieku 8 – 18 lat doskonaliły praktyczne umiejętności przydatne na biwakach i obozach letnich, a także aktywnie odpoczywały na świeżym powietrzu. Odbył się również Harcerski Piknik, promujący outdoorowy sposób naszego działania w którym udział wzięło ponad 200 osób,  w tym rodzice i przyjaciele zuchów i harcerzy.

Podczas zajęć na terenie Harcerskiej Bazy Turystycznej „Wzgórze” i na terenie Puszczy Bukowej uczestnicy projektu – dzieci i młodzież z Gminy Miasto Szczecin uczyły się gotowania na kuchniach polowych, rozstawiania namiotów, tworzenia bezpiecznego obozowiska, wykorzystywania naturalnych materiałów do jego ozdobienia, posługiwania się sprzętem pionierskim przy budowie prostych urządzeń biwakowych i rozpalaniu ognia.  Piknik Harcerski pozwolił na zaprezentowanie rezultatów naszej aktywności zachęcając innych do udziału w takich zajęciach. W wyniku warsztatów powstało obozowisko z namiotów harcerskich, z kuchnią polową i polową toaletą, została zbudowana brama, ławki i inne elementy leśnego wystroju. Budowanie prostych urządzeń obozowych dało wiele radości ich twórcom, upiększyło naszą Bazę Turystyczną „Wzgórze” i pogłębiło umiejętność pracy zespołowej ręcznymi narzędziami pionierskimi.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się w bezpieczny sposób rozpalać ogień, wykorzystywać leśne elementy do przygotowania posiłków, ugotowali herbatę z darów lasu, na własnoręcznie zbudowanej z cegieł i kamieni kuchni ugotowali zupę dla dużej grupy, na polowym palenisku upiekli mięso, które wcześniej przygotowali w marynacie, na żarze upiekli ziemniaki, sprawdzili, jak na ognisku piecze się naleśniki, młodsi zaś piekli kiełbaski i tosty oraz wykonali sałatkę z surowych warzyw. Podczas Pikniku uczestnicy warsztatów uczyli innych pieczenia podpłomyków na ogniu, bezpiecznego obierania warzyw, pieczenia kiełbasek zgodnie z zasadami higieny i wykorzystywania czajników Survival Kettle do przygotowania gorących napojów.

Młodzież biorąca udział w warsztatach została zapoznana z zasadami tzw. etyki środowiskowej wg programu „Leave No Trace”, promowanej obecnie w ZHP i nauczyła się obozowania, które w możliwie małym zakresie ingeruje w środowisko naturalne.

Wiele radości najmłodszym uczestnikom sprawiło rozstawianie małych namiotów turystycznych, bezpieczne rozpalanie ognia i jego zagaszanie oraz pieczenie kiełbasek na ognisku.

Podczas Pikniku wszyscy chętni mieli możliwość zabawy z wykorzystaniem naturalnych materiałów i walorów krajobrazowych, strzelali z łuku i wiatrówki, chodzili po moście linowym, zdawali egzamin z przygotowania posiłku w warunkach polowych.

Cykl warsztatów zaowocował zdobyciem przez członków ZHP sprawności będących potwierdzeniem nabycia umiejętności, realizacją prób na stopnie zuchowe i harcerskie, a wspólne działanie podczas zajęć i zabawa podczas Pikniku pozwoliła na dobre spędzenie wolnego czasu przez całe rodziny i pokazała, jak można aktywnie odpoczywać na świeżym powietrzu.

hm. Anna Miszczak

komendantka Hufca