Komisja Rewizyjna Hufca

przewodniczący komisji – phm. Tomasz Gawron
z-ca przewodniczącego – phm. Arkadiusz Nigbor
członek komisji – pwd. Aleksander Pawlak

kontakt:
rewizyjna.szczecindabie@gmail.com